تعریف انیمیشن(پویا نمایی):

انیمیشن چیست ؟ انیمیشن گونه‌ای از قصه‌گویی و داستان پردازی است با این تفاوت که از تصاویر مختلف و توالی آنها کمک می‌گیرد تا بتواند داستان خود را در توهم حرکت روایت کند. در واقع انیمیشن صنعت خلق تصاویر برای ایجاد توهم حرکت است. نظریه‌های علمی می‌گویند چشم انسان می‌تواند یک تصویر را در 16/1 ثانیه در ذهن ما ثبت کند از این رو وقتی تصاویر مختلف پی در پی برای ما به نمایش در‌می‌آیند، مغز آنها را به صورت یک تصویر متحرک دریافت می‌کند

فهرست